top of page
horská krajina

ROZUMÍME BIOMETANU

Investice, poradenství, udržitelné strategie,
profitabilní obchodní modely pro biometan
a obnovitelné zdroje energie.
finance_picto.png

Investujeme své odborné znalosti a vlastní kapitál
do udržitelných projektů biometanu
a obnovitelných zdrojů energie.

Rozvíjíme dekarbonizovanou, inteligentní
a spolehlivou energetiku a vytváříme ekonomickou hodnotu pro naše partnery.

M&A   
Prodej bioplynových a biometanových stanic v každém stavu včetně záměru nebo insolvence.

JV   
Financování společného podniku výroby biometanu.

Dotace    
Poradenství a realizace vhodné formy veřejné podpory (provozní a investiční).

co děláme
Desítky kvalitních projektů, které zhodnotí odpady s potenciálem výroby až 1 mld. m3 udržitelného biometanu v Čechách a na Slovensku.
Naše investiční strategie podporuje developery poskytováním odborného poradenství a financováním projektů v počáteční i pokročilé fázi projektu.
 
náš tým
picto_trh.png

Podporujeme zelenou energetiku, která snižuje emise skleníkových plynů a přináší bohatství celé společnosti.

Náš tým přináší vyšší efektivitu opakováním úspěšných postupů a strategií z jiných projektů.

Zkušený tým s technickými a investičními znalostmi, který spolupracuje s Evropskou komisí, profesními a oborovými organizacemi v členských státech EU a s dotčenými ministerstvy v Čechách a na Slovensku.

Rozvíjíme trh s biometanem v od počátku. Biometanu jsme věřili v době, kdy byl ještě raritou. Stojíme za úspěchem všech prvních výroben biometanu.

 

1. Spoluinvestor a člen představenstva první výrobny biometanu. Vedoucí člen projektového týmu.

 

2. Zajištění investiční dotace, výběr dodavatele, certifikace udržitelnosti, výpočet emisí, prodej biometanu v první zemědělské výrobně biometanu.

 

3. Investiční dotace, výběr dodavatele, certifikace udržitelnosti, výpočet emisí, prodej a distribuce prvního bioCNG.

picto_biometan.png

Obchodujeme s biometanem a s úsporami emisí. Máme přístup na všechny trhy v Evropě.

Společnost New generation gas CEE je součástí naší skupiny a zajišťuje všechny služby pro obchodování s plynem a obchodování s emisními úsporami.
Pro více informací o obchodování s biometanem nás můžete kontaktovat.
Specializujeme se na region střední a východní Evropy. Kvalitní obchodní vazby máme v členských státech EU v západní Evropě, na Ukrajině, ve Švýcarsku a Velké Británii.
obchod s biometanem
co2-2picto_edited.png

Pomáháme snižovat uhlíkovou stopu
z pohonných hmot, energií a odpadů.

Připravujeme naše partnery a zákazníky na certifikaci kritérií udržitelnosti pro obchodování a výrobu biopaliv (pevná biomasa, bioplyn, biometan).

Počítáme uhlíkovou stopu a emise skleníkových plynů pro certifikaci a pro nefinanční reporting,
CSRD reporting, ESG reporting.​

emise

Naše DNA

Development biometanu a rozvoj čisté bioenergie!

Specializujeme se na biometan, obnovitelné zdroje energie a odpadové hospodářství. Podporujeme a rozvíjíme obnovitelné a nízkoemisní plyny jako je biometan, zelený vodík, syngas a bioCO2.

Chováme se zodpovědně a neustále přehodnocujeme naše kroky v zájmu budoucích generací a udržitelného života na Zemi. Jako tým přispíváme k transformaci energetiky i celé společnosti a jsme na to hrdí!

Prosazujeme šetrný a udržitelný přístup nejenom k životnímu prostředí, ale i k ekonomii jako takové s přesahem především do sociální oblasti.

 

Aplikujeme principy cirkulární ekonomiky a tzv. Doughnut Economics.

 

Aktivně se účastníme panelových diskusí, konferencí a prezentujeme bioenergetiku v médiích.

naše DNA
bottom of page