top of page

MARTIN SCHWARZ

Biom_potrety_print-5.jpg

Komunikativní a otevřený manažer se zkušenostmi s moderní energetikou a cirkulárním využívání surovin. Úspěšný v rozvoji a řízení odvětví biometanu, nízkoemisních plynů, pokročilých biopaliv a implementace nejlepších světových postupů a řešení, která naplňují cíle v oblasti změny klimatu. Realizuje energetické projekty především v regionu Central and Eastearn Europe. Je členem představenstva CZ Biom, Biomethane Industrial Partnership EU a působí v národních a mezinárodních organizacích a poradních orgánech. Uznávaný za schopnost budovat vztahy s klíčovými osobami, hledat a vyjednávat řešení.

New generation gas CEE, s.r.o.
2023 -

EBW Solution, s.r.o.

2014 -

Prodej biometanu, zemního plynu, emisních úspor a certifikátů.
Jednatel, společník.

TEXT
Jednatel, společník.

bottom of page